Peter Lanza

Commissielid

Peter houdt zich binnen PDvZ bezig met Arbeidsparticipatie, Onderwijs en Economie. Hij heeft meer dan 40 jaar ervaring in de zakelijke dienstverlening op het gebied van Arbeidsmarktvraagstukken. Een goede aansluiting van het onderwijs op de vraag van het Zoetermeerse bedrijfsleven, nu en in de toekomst, is waar hij zich sterk voor maakt.

Iedereen moet kunnen participeren en gelijke kansen krijgen. Door te anticiperen op de snelle ontwikkeling van de vraag naar arbeid, bijvoorbeeld op het gebied van digitalisering, het creëren van een leercultuur binnen bedrijven, maar bijvoorbeeld ook met de aanpak van laaggeletterdheid.

Versterking van het economisch vestigingsklimaat is daarbij een topprioriteit. Zoetermeer moet voor een divers palet aan bedrijven aantrekkelijk worden en blijven.

 

Woordvoerdersportefeuilles:

  • Samen leven en ondersteunen,
  • Onderwijs,
  • Economie en arbeidsparticipatie