Kees Buisman

Raadslid/fractie secretaris en penningmeester.

Kees is getrouwd en is inmiddels gepensioneerd. Daarvoor was hij werkzaam bij de Dienst Justitiële Inrichtingen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Hij woont ruim 50 jaar in Zoetermeer, eerst in Driemanspolder en Buytenwegh, nu in Rokkeveen.

Hij heeft in die jaren in Zoetermeer veel zien veranderen en verbeteren maar vindt dat er nog genoeg te doen is.

Zoals het bouwen van meer woningen voor jongeren en voor ouderen zodat iedereen in Zoetermeer kan blijven wonen.

Als natuurliefhebber vindt hij het belangrijk dat de stadsnatuur wordt gekoesterd en op realistische wijze wordt beheerd.

Ook duurzaamheid zit in zijn portefeuille en hij vindt het belangrijk dat het gebruik van fossiele brandstoffen moet verminderen maar dat dat niet overhaast en ten koste van alles moet gebeuren. Het gebruik van kernenergie zal volgens hem, weliswaar op wat langere termijn, een oplossing bieden voor het huidige energievraagstuk.

Als raadslid is hij namens de PDvZ vertegenwoordiger in het presidium van de raad en is hij lid van commissies in regionale samenwerkingsverbanden zoals de MRDH (Metropoolregio Rotterdam Den Haag) en GGD en Veilig Thuis Haaglanden.

Hij beheert in Rokkeveen in samenwerking met de gemeente een activiteitenruimte in stadsboerderij De Balijhoeve. Deze ruimte dient als ontmoetingsplaats voor buurt- en wijkbewoners. Tevens worden er activiteiten georganiseerd in samenwerking met scholen, maatschappelijke organisaties en Staatsbosbeheer.

Woordvoerder op de portefeuilles

  • Leefbaarheid, duurzaam en groen
  • Veiligheid
  • Financiën
  • Overhead