vrijdag 1 maart 2024

Willeke Mertens stopt als wethouder in Zoetermeer

Dinsdagmiddag heeft Willeke Mertens besloten dat ze stopt met het werk als wethouder.

Dit schreef Willeke aan de gemeenteraad en aan het college:

"Geachte voorzitter en leden van de gemeenteraad van Zoetermeer,

Als resultaat van de verkiezingen in 2O22 is de PDvZ toegetreden tot de coalitie en ben ik wethouder geworden van Kunst & Cultuur, Stadsarchief, lnwonersoverleg, Grondzaken, Afval, Facilitaire zaken en wijkwethouder van Seghwaert.

Helaas gebeuren er in een mensenleven soms hele onverwachte dingen en zo ook bij mij. Al snel na mijn benoeming moest ik met ziekteverlof en een behandeling ondergaan.

Gedurende die tijd heeft onze fractievoorzitter de heer Wim Blansjaar op tijdelijke basis voor mij waargenomen. Gelukkig verliep mijn herstel goed en kon ik na verloop van tijd mijn taak weer oppakken.

Er is echter nu een nieuwe situatie ontstaan, waardoor ik ten gevolge van een auto-immuunziekte niet meer voor de volle 1OO% kan presteren. lk vind het erg belangrijk dat er een structurele vervanging komt en onze partij een actieve wethouder heeft en daarom bied ik hierbij per direct mijn ontslag aan als wethouder.

Dit wil echter niet zeggen dat ik van het toneel verdwijn, want ik zal als raadslid met veel plezier mijn plek weer innemen."