dinsdag 2 juli 2024

Uitslag burgerberaad

Wethouder Blansjaar neemt het eind rapport in ontvangst. Dit in bijzijn van burgermeester Bezuijen en wethouder Velzen.

Het is een mijlpaal voor Zoetermeer: het eerste burgerberaad. In februari zijn er 17.000 brieven naar inwoners gestuurd. Er kwamen bijna 700 reacties binnen. 170 mensen zijn uiteindelijk ingeloot en 150 mensen hebben uiteindelijk deelgenomen aan het burgerberaad.

Er zijn 5 bijeenkomsten geweest en de deelnemers zijn ondertussen experts geworden op het gebied van afvalbeleid. Van omliggende gemeentes kreeg ik te horen dat zij waren gebeld om te vragen hoe zij het deden.

Een aantal van de deelnemers gaan deelnemen in de monitoringgroep om met het college en de raad in gesprek te gaan over hoe zij tot deze adviezen zijn gekomen en vooral goed te volgen wat er gaat gebeuren met de adviezen. Dat kan ik alleen maar toejuichen, aldus Blansjaar.

foto: fotoflex.nl