woensdag 18 januari 2023

Gemeente kan (nog) niets doen tegen overlast van elektrische deelscooters in Zoetermeer 

De gemeente Zoetermeer kan vooralsnog niets doen tegen overlast door deelscooters. Daar moet echter verandering in komen door een aanpassing in de APV.

Bron: uit het AD-Zoetermeer, Silvester van der Hansz 25-06-21, 07:02

Momenteel kunnen geen eisen worden gesteld aan aanbieders van deelscooters, omdat dit (nog) niet is opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordeningen (APV). Het college stelt echter voor om zo spoedig mogelijk de APV aan te vullen met regels voor de deelscooters om overlast tegen te gaan.

Zoetermeer went snel aan groene deelscooter, maar niet iedereen is er gelukkig mee. Momenteel draait het om de elektrische deelscooters van Go Sharing, die soms op ongelukkige wijze op de stoep worden geparkeerd. Dat leidde tot klachten van mensen in een rolstoel of met een rollator.

In steden als Rotterdam en Den Haag bieden ook Check en Felyx deelscooters aan. Als ook die aanbieders naar Zoetermeer komen, kan de overlast toenemen. ,,Vergelijkbaar met andere steden wordt voorgesteld hiervoor een vergunningsplicht op te nemen in de APV. Er is dus geen vergunning verstrekt, omdat hier geen grondslag voor is, maar er wordt voorgesteld om dit te veranderen”, antwoordt wethouder Marc Rosier aan de raad naar aanleiding van schriftelijke vragen van Wim Blansjaar van de PDvZ.

Verboden gebieden

De gemeente heeft al afspraken gemaakt met Go Sharing over de deelscooters. Zo zijn er verboden gebieden, zoals het centrum, waarin het niet mogelijk is om een scooter uit te zetten en te parkeren. Go Sharing moet er ook voor zorgen dat een scooter wordt verplaatst als die langer dan 7 dagen op dezelfde locatie staat. Een scooter die overlast veroorzaakt, moet binnen 48 uur verplaatst of opgehaald worden. Die gebruiker krijgt de eerste keer een waarschuwing. De tweede keer volgt een boete van 50 euro en bij een derde misstap wordt de app geblokkeerd.

Sinds begin mei rijden 50 deelscooters door de straten in de stad. Het is nog niet bekend of er meer in aantocht zijn. De gemeente wil in elk geval een maximum aantal vaststellen. Hoeveel dat er zijn moet nog onderzocht worden.