maandag 20 februari 2023

Onderzoek haalbaarheid tunnel over Afrikaweg

Geen steun voor de onderstaande motie van de ander politieke partijen in Zoetermeer 

De motie luidde:

De gemeenteraad van Zoetermeer in vergadering bijeen op 1 november 2021,
Constaterende dat:

 • er bij omwonenden van het nieuw te ontwikkelen Entreegebied, grote onrust is over de toekomstige Afrikaweg zoals deze in de huidige plannen zijn voorgesteld;
 • er een toename van fijnstofproblematiek ontstaat bij toenemend verkeer (4500 woningen extra) in het gebied;
 • er mogelijkheden bestaan bij “overtunnelen” van de Afrikaweg tot aanleg van een stadspark op het dak van de tunnel. Dit veel milieuvoordelen zal opleveren en tevens mogelijkheden tot recreatie.

Overwegende dat:

 • een onderzoek naar de haalbaarheid van een “landtunnel” uit zou kunnen wijzen dat onderstaande punten veel voordelen kunnen opleveren voor alle bewoners van Zoetermeer;
  • er minder fijnstofuitstoot ontstaat die direct invloed heeft op de leefbaarheid in het gebied en de gezondheid van de bewoners;
  • er mogelijkheden kunnen ontstaan om dichter bij de eventuele tunnel te bouwen omdat er minder geluidsoverlast is;
  • er een park kan worden aangelegd op het dak van de tunnel waar men kan recreëren;
  • er een groene verbinding ontstaat tussen de wijken Driemanspolder en Meerzicht;
  • er veilige oversteekmogelijkheden ontstaan zonder last te hebben van het doorgaande verkeer.  

Draagt het college op:

 • een onafhankelijk onderzoek te verrichten naar de haalbaarheid van een landtunnel over de Afrikaweg en dit onderzoek mee te nemen met de nog uit te voeren hoofdwegenstudie zoals beschreven in de begrotingsvoorstellen. In het onderzoek tevens de volgende zaken mee te laten nemen: veiligheid, fijnstofuitstoot, geluidreductie/overlast toekomstige bewoners, geluidsisolatie nieuwe woningen, verkeersafwikkeling Afrikaweg.

Jammer, volgens ons een gemiste kans!