vrijdag 13 januari 2023

Haaglanden online

De fractievoorzitter van de Partij Democratie voor Zoetermeer, Wim Blansjaar zit ongeveer op één lijn met Zoetermeer Vooruit, maar met een andere uitleg. “Wij van de PDVZ zijn niet tegen afvalscheiding maar wel hoe het college dit wil regelen. Het probleem zit hem in het vooraf scheiden. Bijna iedereen beseft dat er wat moet gebeuren. Dat is niet het probleem. Met het voorstel van het college worden ouderen en mensen met een beperking  onevenredig benadeeld. Op dit moment wordt er ook een blokkade opgeworpen om naar het zelfbreng-depot te gaan.

Als de aanmeldingstijd verkort zou worden naar één uur zouden meer mensen er gebruik van kunnen en willen maken. Dan heb je de overvolle containers bij de milieupleinen. Moet hier niet op ingegrepen worden is de vraag. Dit door bijvoorbeeld te zorgen dat de containers voor het weekend leeg zijn. Dat voorkomt een hoop overlast. Het lijkt erop dat het huidige beleid erop gericht is een zo groot mogelijke puinhoop te creëren om Diftar te kunnen invoeren. Het zou het college sieren als het nu al voorlichting zou geven over gescheiden afval inzamelen. Dat levert nu al resultaat op. Je moet niet wachten tot maart volgend jaar.”